บริการประชาชน

บริการประชาชน

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศโปแลนด์ และประเทศยูเครน

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศโปแลนด์ และประเทศยูเครน

9 ส.ค. 2564

สถานะข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 

โปแลนด์

**ประกาศการเปลี่ยนแปลงมาตรการของโปแลนด์ล่าสุด (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)**

ด้วยเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นาย Adam Niedzielski รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขของโปแลนด์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ขอรายงานสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. ระงับเที่ยวบินไปยัง 7 ประเทศในแอฟริกา ได้แก่ บอสวานา เอสวาตินี เลโซโท โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว
2. สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในโปแลนด์จากประเทศนอกกลุ่มเชงเก้น (รวมถึงประเทศไทย) ขยายระยะเวลาการกักตัวจากเดิม 10 วันเป็น 14 วัน ทั้งนี้ ผู้ที่กักตัวจะสามารถออกจากกระบวนการกักตัวได้ในวันที่ 8 นับจากที่มีการตรวจ PCR test ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนที่ได้รับรองภายในอียูครบแล้ว จะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวดังกล่าว
3. มาตรการภายในประเทศ
    3.1 สถานให้บริการ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงละคร คอนเสิร์ต สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ลดจำนวนผู้เข้ารับบริการจากร้อยละ 75 เหลือร้อยละ 50 (ไม่รวมผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว)
    3.2 ลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานแต่งงาน งาน communion สถานบันเทิงจาก 150 คนเหลือ 100 คน
    3.3 ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาจาก 500 คนเหลือ 250 คน
    3.4 ลดจำนวนผู้ใช้บริการยิม ฟิตเนส และพิพิธภัณฑ์ จากพื้นที่ 1 คน/10 ตร.ม. เป็น 1 คน/15 ตร.ม.

>> ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการโปแลนด์เป็นระยะๆ ได้ที่ https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporary-limitations <<

 

1. ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าโปแลนด์ได้ ได้แก่

 • บุคคลสัญชาติโปแลนด์
 • ชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสหรือบุตรสัญชาติโปแลนด์
 • ชาวต่างชาติที่ถือบัตร Residence Card ของโปแลนด์
 • ผู้พำนักหรือมีหลักฐานการพำนักในประเทศ EU หรือ EFTA 
 • คณะทูตานุทูตหรือเจ้าหน้าที่ประจำองค์กรระหว่างประเทศ และครอบครัว
 • ชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตทำงานในโปแลนด์
 • ชาวต่างชาติที่เป็นลูกเรือ คนขับรถข้ามชายแดน ฯลฯ
 • นักศึกษา
 • นักวิจัยที่ได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของโปแลนด์เพื่อมาร่วมวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา ศิลปะ หรือดนตรี ระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ รายละเอียดและรายการผู้ที่สามารถเดินทางเข้าโปแลนด์สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Border Guard ของโปแลนด์ https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8578,Outbreak-of-coronavirus-rules-of-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-Republic.html

 

2. มาตรการกักตัวในโปแลนด์สำหรับผู้ที่พำนักในประเทศ EU เขต Schengen และประเทศตุรกี  (ไม่ว่าจะเดินทางโดยผ่านทางเดิน ทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ) จะต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงโปแลนด์เป็นระยะเวลา 10 วัน ยกเว้นกรณี :

 • ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกเข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน และมี EU Digital COVID certificate หรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองใน EU เป็นภาษาโปลิชหรือภาษาอังกฤษ โดยวัคซีนที่ได้รับการรับรองใน EU ต้องมาจากผู้ผลิต Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, หรือ Johnson & Johnson Janssen
 • เคยเป็นผู้ป่วย SARS-CoV-2 และหายแล้วไม่เกิน 6 เดือนก่อนเดินทางเข้าโปแลนด์ โดยต้องมี EU Digital COVID certificate หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงเป็นหลักฐานว่าเคยติดเชื้อและหายแล้วเป็นภาษาโปลิชหรือภาษาอังกฤษ 
 • มีผลตรวจ COVID-19 test เป็นลบ อายุไม่เกิน 48 ชัวโมงก่อนเดินทางถึงโปแลนด์ โดยผลตรวจต้องออกเป็นรูปแบบเอกสาร EU COVID certificate หรือเอกสารอื่นๆ เป็นภาษาโปลิชหรือภาษาอังกฤษยืนยันผลตรวจ Such a test must be performed no earlier than 48 hours before crossing the border.
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว หรือมีผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ

ผู้เดินทางที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขด้านบนและต้องเข้ารับการกักตัวสามารถตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR หรือ Antigen ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเดินทางเข้าโปแลนด์ได้ หากมีผลลบสามารถออกจากการกักตัวได้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด 10 วัน

 

3. มาตรการกักตัวในโปแลนด์สำหรับผู้ที่เดินทางจากนอกประเทศ EU เขต Schengen และประเทศตุรกี (ไม่ว่าจะเดินทางโดยผ่านทางเดิน ทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ) จะต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึงโปแลนด์เป็นระยะเวลา 10 วัน ยกเว้นกรณี :

 • ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงโปแลนด์ โดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเช่นกัน
 • ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกเข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน และมี EU Digital COVID certificate หรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองใน EU เป็นภาษาโปลิชหรือภาษาอังกฤษ โดยวัคซีนที่ได้รับการรับรองใน EU ต้องมาจากผู้ผลิต Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, หรือ Johnson & Johnson Janssen
 • เคยเป็นผู้ป่วย SARS-CoV-2 และหายแล้วไม่เกิน 6 เดือนก่อนเดินทางเข้าโปแลนด์ โดยต้องมี EU Digital COVID certificate หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงเป็นหลักฐานว่าเคยติดเชื้อและหายแล้วเป็นภาษาโปลิชหรือภาษาอังกฤษ
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้ว หรือมีผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ

ผู้เดินทางที่กักตัวในโปแลนด์สามารถตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR หรือ Antigen ได้เร็วสุดในวันที่ 8 วัน นับจากวันเดินทางถึงโปแลนด์ โดยหากมีผลลบจะสามารถออกจากการกักตัวได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเดินทางถึงโปแลนด์ในวันที่ 1 กรกฎาคม สามารถตรวจ COVID-19 ได้ในวันที่ 9 กรกฎาคม และหากเป็นผลลบสามารถออกจากการกักตัวได้

ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในโปแลนด์ไม่เกิน 24 ชั่วโมงและมีตั๋วเดินทางออกจากโปแลนด์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว

 

4. Passenger Locator Forms

ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน เป็นต้นไป ผู้ใดที่เดินทางเข้าโปแลนด์ทางอากาศต้องกรอก Passenger Locator Form ผ่านระบบออนไลน์ ICT system ก่อน check in แต่หากไม่สามารถทำได้สามารถกรอกเอกสารดังกล่าวบนเครื่องบินได้ 

 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อยกเว้นการกักตัวอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ Border Guard ของโปแลนด์ได้ที่ https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8578,Outbreak-of-coronavirus-rules-of-entry-and-stay-on-the-territory-of-the-Republic.html(ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

__________________________________________________________________________________________________________

 

ยูเครน

>> ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการของยูเครนเป็นระยะๆ ได้ที่ https://visitukraine.today/ <<

1. ประเทศยูเครนไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทย แต่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารก่อนการเดินทาง ดังนี้

 • วีซ่าอนุญาตเดินทางเข้าประเทศยูเครน
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษากรณีติดเชื้อ COVID-19 โดยควรซื้อประกันจากบริษัทประกันภัยของยูเครนหรือบริษัทประกันภัยที่มีสำนักงานในยูเครน
  • กรณียกเว้น (1) ผู้ถือสัญชาติยูเครน (2) คณะทูตานุทูตหรือเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ (3) เยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปึ และ (4) ผู้เดินเรือ
 • หลักฐานการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR หรือ Antigen ที่เป็นผลลบอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ครบทุกโดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson Janssen, Sinopharm, และ Sinovac
 • ผู้เดินทางต้องดาวน์โหลดแอ็ป Vdoma ลงในโทรศัพท์มือถือ 
  • กรณียกเว้น (1) เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี (2) ผู้มี Vaccine Certificate เป็นหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ครบทุกโดสแล้ว

 

2. เงื่อนไขเฉพาะ

 • ระงับไม่ให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักในยูเครน เดินทางจากแอฟริกาใต้ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย และซิมบับเว เดินทางเข้าประเทศ
 • ระหว่างการพำนักในยูเครนหากพบว่าติดเชื้อ COVID-19 จะต้องกักตัวโดยทันที