บริการประชาชน

บริการประชาชน

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศโปแลนด์ และประเทศยูเครน

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศโปแลนด์ และประเทศยูเครน

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,384 view

สถานะข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

 

โปแลนด์

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป รัฐบาลโปแลนด์ได้ยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว ดังนั้น ผู้ที่เดินทางจากประเทศนอกเขต Schengen หรือ EU ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19  แสดงผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 หรือเข้ารับมาตรการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศอีกต่อไปแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบข้อยกเว้นการกักตัวอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ Border Guard ของโปแลนด์ได้ที่ https://www.gov.pl/web/coronavirus/outside-the-european-union-schengen-area(ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

__________________________________________________________________________________________________________

 

ยูเครน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในยูเครนซึ่งยังมีสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าว