การเดินทางในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศโปแลนด์ และประเทศยูเครน

9 ส.ค. 2564

เดินทางกลับไทยโดยกักตัวแบบ Alternative Quarantine (เสียค่าใช้จ่าย)

9 ส.ค. 2564

Sandbox Programme

9 ส.ค. 2564