บริการประชาชน

บริการประชาชน

หมายเลข Hotline ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

หมายเลข Hotline ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

16 พ.ย. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) +48 696 642 348 
หรือ thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl  เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยในโปแลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาโปแลนด์เป็นการชั่วคราว

ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเวลาราชการ และวันหยุดของสถานทูต ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอร์กลาง +48 22 849-26-55 ในวันและเวลาราชการ (09:00 - 17:00)