สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
Ul.Willowa 7
00-790 Warsaw

Tel. (48-22) 849-26-55,849-64-14,849-14-06
Fax. (48-22) 849-26-30

อีเมล : contact@thaiemb.pl
เว็บไซต์ : warsaw.thaiembassy.org

 

ฝ่ายกงสุล

เวลาทำการ : 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์และต่อพาสปอร์ต : วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อีเมลฝ่ายกงสุล : thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

 

แผนที่