วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,653 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
Ul.Willowa 7
00-790 Warsaw

Tel. (48-22) 849-26-55,849-64-14,849-14-06
Fax. (48-22) 849-26-30

อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : warsaw.thaiembassy.org

 

ฝ่ายกงสุล

เวลาทำการ : 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์และต่อพาสปอร์ต : วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อีเมลฝ่ายกงสุล : [email protected]

 

แผนที่