ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญดูทั้งหมด

4 ธ.ค. 2563

วันหยุดราชการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

4 พ.ย. 2563

การนัดหมายขอรับบริการของฝ่ายกงสุล

22 ต.ค. 2563

ประกาศวันหยุด (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)

4 ก.ค. 2563

ประกาศปรับวันและเวลาให้บริการของแผนกกงสุล (1 กรกฎาคม 2563)

15 เม.ย. 2563

การให้ความช่วยเหลือคนไทยในโปแลนด์และยูเครน

12 เม.ย. 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ​ COVID-19 ของโปแลนด์​และยูเครน
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน