ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดตัวโครงการ “Experience Thailand”
สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ Experience Thailand ระยะที่ 1 ทางเว็บไซต์ Gazetal.pl และ Special.Gazeta.pl
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญดูทั้งหมด

4 ก.ค. 2563

ประกาศปรับวันและเวลาให้บริการของแผนกกงสุล (1 กรกฎาคม 2563)

15 เม.ย. 2563

การให้ความช่วยเหลือคนไทยในโปแลนด์และยูเครน

12 เม.ย. 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ​ COVID-19 ของโปแลนด์​และยูเครน

10 เม.ย. 2563

ประกาศปรับวันและเวลาให้บริการของแผนกกงสุล (10 เมษายน 2563)

8 เม.ย. 2563

ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในโปแลนด์ และยูเครน ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

8 เม.ย. 2563

มาตรการเยียวยาลูกจ้างและนายจ้างในภาวะโรคระบาด COVID -19 ของรัฐบาลโปแลนด์และยูเครน
ดูทั้งหมด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

Royal Thai Embassy

ที่ตั้ง : Ul.Willowa 700-790 Warsaw

โทร : (48-22) 849-26-55,849-64-14,849-14-06

Fax : (48-22) 849-26-30

อีเมล : contact@thaiemb.pl

เวลาทำการ : 09.00 – 17.00 (พักกลางวัน : 12.00 – 13.00)

ฝ่ายกงสุล

วีซ่าและงานกงสุล : 09.00 - 12.00 (ยื่นขอวีซ่า / รับหนังสือเดินทาง / รับรองเอกสาร)

อีเมล : thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl

หมายเลขฉุกเฉิน : +48 696 642 348