ติดต่อสถานทูตฯ

ติดต่อสถานทูตฯ
7,401 view

•      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

        •      อีเมล: [email protected]

        •      โทร:   (48-22) 849-26-55

        •      Fax:  (48-22) 849-26-30

•      วันและเวลาทำการ

        •      วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น. 

 

 

 

 

•     ฝ่ายกงสุล (การทำหนังสือเดินทาง การทำบัตรประชาชน การรับรองเอกสาร การจดทะเบียนสูติบัตร การจดทะเบียนสมรส-หย่า การตรวจลงตรา ฯลฯ) 

        •      อีเมล: [email protected]

        •      โทร: (48-22) 849-64-14, 849-14-06

        •      หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) +๔๘ ๖๙๖ ๖๔๒ ๓๔๘

 

•      ตอบคำถามและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

        •      วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 16.00 น.

 

•      วันและเวลาทำการ

       •       วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 12.00 น. (โปรดนัดหมายเพื่อขอรับบริการ)

       •       นัดหมายขอรับบริการที่ https://thaiembassywarsaw.setmore.com/