บริการประชาชน

บริการประชาชน

รายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

รายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,903 view

คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศควรลงทะเบียนให้สถานเอกอัคคราชทูตทราบเพื่อให้สามารถติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน

การลงทะเบียน

1. ดาวน์โหลดแบบรายงานตัวของคนไทยในต่างประเทศ แล้วส่งแบบรายงานตัวโดยผ่านหนึ่งในช่องทางได้แก่ อีเมล หรือ Facebook (Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland) (ดาวน์โหลดแบบรายงานตัว)

หรือ

2. กรอกแบบรายงานตัวออนไลน์ด้านล่าง

 

กรุณาเลือกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

1_1

2_1