สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (Warsaw)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ


(Warsaw)

ที่ตั้ง

Ul. Willowa 7, 00-790 Warsaw

วันที่ทำการ

Monday - Friday (Due to COVID-19 situation the Embassy opens on Monday, Wednesday, Friday)

เวลาทำการของวีซ่า

09.00 - 12.00 (Applying visa and collecting passport)

เบอร์ติดต่อ

(48-22) 849-2655, 849-6414, 849-1406

แฟ็กซ์

(48-22) 849-2630

อีเมล

contact@thaiemb.pl

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์
(MR. CHETTAPHAN MAKSAMPHAN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ
(MR. JEERASAK POMSUWAN)

First Secretary
(First Secretary)

- นายต่อพงศ์ สมิติ
(MR. TOHPONG SMITI)

- นางสาวพนมขวัญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(MISS PHANOMKWAN DEVAHASTIN NA AYUDHAYA)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวเบญจพร เกษรเกศรา
(MISS BENJAPORN KESORNKESSARA)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

ul. Grzybowska 12/14 lok. 28 00-132 Warszawa

เบอร์ติดต่อ

Tel. (48 22) 620 1508

อีเมล

E-mail: info@ttcw.pl

แฟ็กซ์

Fax : (48 22) 890 0931

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายธรรม เนียมสกุล
(MR. THUM NIEMSKUL)