สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (Warsaw)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
(Warsaw)

ที่ตั้ง

Ul. Willowa 7, 00-790 Warsaw

วันที่ทำการ

Monday - Friday (Consular Services, by appointment only)

เวลาทำการของวีซ่า

09.00 - 12.00 (Applying visa and collecting passport)

เบอร์ติดต่อ

(48-22) 849-2655, 849-6414, 849-1406

แฟ็กซ์

(48-22) 849-2630

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นางอุรษา มงคลนาวิน
(MRS. URASA MONGKOLNAVIN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี
(MR. NATTAPONG SUWANPAKDEE)

First Secretary
(First Secretary)

- นายดุลนิติ์ พันธ์เกษมสุข
(MR. DULANIT PANKASEMSUK)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวณพศี นิยมาภา
(MISS NOPASI NIYAMABHA)

- นางช่อทิพย์ พุ่มดอกแก้ว
(MRS CHORTHIP PUMDORKKEAW)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

ul. Grzybowska 12/14 lok. 28 00-132 Warszawa

เบอร์ติดต่อ

Tel. (48 22) 620 1508

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (48 22) 890 0931

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นางเมทินี ศิริสวัสดิ์
(MRS. METHENEE SIRISAWAT)