วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,695 view

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยโปแลนด์ครั้งแรกมีขึ้น ณ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2515 (ค.ศ.1972)  โดยมีการแลกเปลี่ยนบันทึกระหว่างผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติของกันและกัน ผู้แทนของฝ่ายไทยในขณะนั้น คือ ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน และในปี 2519 ได้มีการจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ฉะนั้น ปี 2555 (ค.ศ.2012) จึงถือเป็นวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโปแลนด์ ซึ่งในโอกาสนี้  สอท. ได้จัดทำแสตมป์ที่ระลึกครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ไทย-โปแลนด์ เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานรัฐบาลและสาธารณชนโปแลนด์และไทยด้วย