ประกาศ

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 
หากท่านได้เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในต่างแดน แต่ต้องการจะกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไปในประเทศไทย ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
 
1. ดาวโหลดแบบฟอร์มขอถอนชื่อตามไฟล์แนบด้านล่าง
2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. ยื่นแบบฟอร์มที่สถานทูต หรือ สถานกงสุลที่อยู่ใกล้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 
ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
apply_sheet