World Rugby Sevens Challenger 2024 (Tournament Three) ณ เมือง Kraków

World Rugby Sevens Challenger 2024 (Tournament Three) ณ เมือง Kraków

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2567

| 43 view

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2567 นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้มอบหมายให้ทีมสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปยังเมือง Kraków เพื่อต้อนรับและให้กำลังใจทัพนักกีฬารักบี้หญิงทีมชาติ 7 คน ที่ได้เดินทางมาร่วมรายการแข่งขัน World Rugby Sevens Challenger 2024 (Tournament Three) ณ เมือง Kraków โปแลนด์ ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค. 2567 ซึ่งการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นโดยสหพันธ์รักบี้โลกเพื่อคัดเลือกทีมเข้าไปแข่งขันในศึกเวิลด์ซีรีส์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันรักบี้ 7 คนที่ใหญ่ที่สุดของโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ