ฯพณฯ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Andrzej Duda ประธานาธิบดีแห่งโปแลนด์

ฯพณฯ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Andrzej Duda ประธานาธิบดีแห่งโปแลนด์

18 ธ.ค. 2563

276 view

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ฯพณฯ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมภริยา ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Andrzej Duda ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ณ พระราชวัง Belvedere โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโปแลนด์เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยและโปแลนด์ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เดินทางไปวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน Tomb of Unknown Soldier และลงนามในหนังสือแสดงความอาลัย รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติการสร้างอนุสรณ์สถานฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ