นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ได้พบหารือกับ น.ส. Hanna Mojsiuk ประธานสภาหอการค้า Północna Izba Gospodarcza หรือ Northern Chamber of Commerce and Entrepreneurs

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ได้พบหารือกับ น.ส. Hanna Mojsiuk ประธานสภาหอการค้า Północna Izba Gospodarcza หรือ Northern Chamber of Commerce and Entrepreneurs

1 ก.ย. 2564

28 view

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ได้พบหารือกับ น.ส. Hanna Mojsiuk ประธานสภาหอการค้า Północna Izba Gospodarcza หรือ Northern Chamber of Commerce and Entrepreneurs ซึ่งเป็นหนึ่งในสภาหอการค้าของโปแลนด์ที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและโปแลนด์ในสาขาต่างๆ อาทิ พลังงานทางเลือก อาหาร โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม/การให้บริการ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ สมาชิกของสภาหอการค้ายังได้แสดงความสนใจในการนำเข้าแรงงานมีฝีมือจากไทยในสาขาก่อสร้างซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องในโปแลนด์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ