นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย Jacek Majchrowski นายกเทศมนตรีเมืองคราคูฟ

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย Jacek Majchrowski นายกเทศมนตรีเมืองคราคูฟ

25 มิ.ย. 2564

38 view
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย Jacek Majchrowski นายกเทศมนตรีเมืองคราคูฟ ในโอกาสเดินทางเยือนเมืองคราคูฟเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Muaythai Championship
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งรวมถึงเมืองคราคูฟซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโปแลนด์ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายให้พ้องว่า การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองคราคูฟจะมีส่วนช่วยในการผลักดันความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ข้างต้นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและทางเมืองคราคูฟยินดีสนับสนุนและร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโปแลนด์ในเมืองคราคูฟอย่างเต็มที่
 
เครดิตภาพถ่าย : W. Majka, Office of the President of the City of Kraków

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ