เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เมืองคราคูฟ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เมืองคราคูฟ

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 185 view

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เมืองคราคูฟ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ น.ส. ศัลยา อักษรมัต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และ น.ส. วัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงปราก ที่ประชุมได้หารือแนวทางในการบูรณาการการทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วทั้งโปแลนด์ รวมทั้งพิจารณาแผนงานและกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สามารถใช้โอกาสการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 50 ปีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ