สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

2 ธ.ค. 2564

63 view

สวัสดีพี่น้องชุมชนไทยในโปแลนด์และยูเครนทุกท่านครับ

 

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นี้ เป็นวันที่สำคัญยิ่งของคนไทยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ เดิมในช่วงที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นมาก ผมมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะจัดงานในโอกาสดังกล่าวและเปิดโอกาสให้พี่น้องชุมชนไทยมาพบปะและเฉลิมฉลองกันเหมือนในงานวันชาติในปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม โดยที่สถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อกลับสูงขึ้นและการมีความเสี่ยงจากเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ ผมจึงจำเป็นต้องยกเลิกความตั้งใจดังกล่าวและจัดเฉพาะงานพิธีภายในสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเพียงข้าราชการทีมประเทศไทยในวันที่ 3 ธันวาคมเท่านั้น แม้จะไม่ได้มีการจัดงานและพบปะพี่น้องชาวไทยในโอกาสนี้ ผมก็จะยังมีแผนที่จะไปเยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ต่าง ๆ เท่าที่โอกาสจะอำนวยต่อไป

 

ผมขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีในโอกาสงานวันคล้ายวันพระชนมพรรษาฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ มายังพี่น้องชุมชนไทยในโปแลนด์และยูเครน รวมถึง Friends of Thailand ในทั้งสองประเทศ รวมถึงขอส่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง ขอให้ทุกท่านมีความสุข มีความรักสามัคคีระหว่างกัน และที่สำคัญขอให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง

 

ในปี 2565 นี้จะมีอีกสองโอกาสที่สำคัญ คือเป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปีระหว่างไทยและโปแลนด์  และ 30 ปีระหว่างไทยและยูเครน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ได้วางแผนจัดกิจกรรมไว้หลากหลายตลอดทั้งปีทั้งเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในประเทศทั้งสอง รวมถึงเพื่อเป็นโอกาสในการสนับสนุนธุรกิจไทยในประเทศทั้งสองด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้แจ้งข่าวให้พี่น้องทราบเป็นระยะต่อไป

 

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยพรแด่พี่น้องชาวไทยและครอบครัวครับ

เชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ