ฯพณฯ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Volodymyr Zelenskyy ประธานาธิบดีแห่งยูเครน

ฯพณฯ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Volodymyr Zelenskyy ประธานาธิบดีแห่งยูเครน

11 ธ.ค. 2563

303 view

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ฯพณฯ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Volodymyr Zelenskyy ประธานาธิบดีแห่งยูเครนที่ Mariyinsky Palace ณ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต ประจำยูเครน โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงวอร์ซอ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ