วันที่ 18 มกราคม 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร PaTaThai พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร PaTaThai พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 264 view
วันที่ 18 มกราคม 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร PaTaThai พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ โดยมีนาย Hubert Czwarno และนาย Lukasz Kadziewicz เจ้าของร้าน PaTaThai เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและบริการของร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาต่ออายุทุก 3 ปี โดยร้านอาหาร PaTaThai ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select รวม 11 แห่งในประเทศโปแลนด์
รายละเอียดร้านอาหารเพิ่มเติม ที่ https://patathai.pl/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ