มื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบนาง Oksana Lubowiecka ประธานบริษัท LIMPOL

มื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบนาง Oksana Lubowiecka ประธานบริษัท LIMPOL

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 146 view

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบนาง Oksana Lubowiecka ประธานบริษัท LIMPOL พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าไทยในตลาดโปแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในสาขาอาหาร ทั้งนี้ บริษัท LIMPOL เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารประเภทผักและผลไม้กระป๋องรายใหญ่ของโปแลนด์และเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยรายสำคัญ โดยในปัจจุบันได้นำเข้าสินค้าจากไทยที่สำคัญ อาทิ กะทิกระป๋อง ขนุนกระป๋อง และสับปะรดกระป๋อง และมีแผนจะนำเข้าสินค้าอีกหลายประเภทเพิ่มเติมในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ