นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือกับทีมผู้บริหารบริษัท Lucky Union Foods-Euro

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือกับทีมผู้บริหารบริษัท Lucky Union Foods-Euro

1 ก.ย. 2564

16 view
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้พบหารือกับทีมผู้บริหารบริษัท Lucky Union Foods-Euro นำโดย น.ส. Malgorzata Szynkiewicz ผู้จัดการด้านการตลาด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าปูอัด (surimi) ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบและพบปะพูดคุยกับกลุ่มคนไทยที่ทำงานที่บริษัทฯ เพื่อให้กำลังใจและสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ด้วย
ทั้งนี้ บริษัท Lucky Union Foods-Euro เป็นการลงทุนของบริษัท Lucky Union ของไทยซึ่งจดทะเบียนในโปแลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2547 และดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าปูอัด (surimi) รายเดียวของโปแลนด์และเป็นตัวอย่างของการลงทุนที่มีคุณภาพของไทยในโปแลนด์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ