นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบหารือกับนาย Waldemar Kraska รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาโปแลนด์ – ไทย และผู้แทนกลุ่มมิตรภาพประกอบด้วยวุฒิสมาชิก Paweł Arndt รองประธานกลุ่มและวุฒิสมาชิก Jerzy Chroscikowski

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบหารือกับนาย Waldemar Kraska รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาโปแลนด์ – ไทย และผู้แทนกลุ่มมิตรภาพประกอบด้วยวุฒิสมาชิก Paweł Arndt รองประธานกลุ่มและวุฒิสมาชิก Jerzy Chroscikowski

15 มิ.ย. 2564

43 view

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบหารือกับนาย Waldemar Kraska รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาโปแลนด์ – ไทย และผู้แทนกลุ่มมิตรภาพประกอบด้วยวุฒิสมาชิก Paweł Arndt รองประธานกลุ่มและวุฒิสมาชิก Jerzy Chroscikowski เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองประเทศโดยใช้โอกาสการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ กลุ่มรัฐสภาโปแลนด์ – ไทยแสดงความพร้อมที่จะร่วมผลักดันและสนับสนุนความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศผ่านความร่วมมือในกรอบรัฐสภา

ทั้งนี้ ไทยและโปแลนด์มีความร่วมมือในกรอบรัฐสภาที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่องโดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันรวม 3 ครั้งโดยล่าสุดกลุ่มมิตรรัฐสภาไทย – โปแลนด์ได้เยือนโปแลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2560 และฝ่ายโปแลนด์นำโดยนาย Kraska ขณะดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มมิตรภาพในสมัยแรกได้เยือนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2559

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ