นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ได้พบหารือกับ ดร. Zbigniew Sebastian ประธานสภาหอการค้า Dolnoslaska Izba Gospodarcza (DIG) หรือ Lower Silesian Chamber of Commerce

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ได้พบหารือกับ ดร. Zbigniew Sebastian ประธานสภาหอการค้า Dolnoslaska Izba Gospodarcza (DIG) หรือ Lower Silesian Chamber of Commerce

1 ก.ย. 2564

18 view

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ได้พบหารือกับ ดร. Zbigniew Sebastian ประธานสภาหอการค้า Dolnoslaska Izba Gospodarcza (DIG) หรือ Lower Silesian Chamber of Commerce เกี่ยวกับการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจของไทยและโปแลนด์ โดย ดร. Sebastian ยินดีทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจใน Wroclaw และในเขตพื้นที่ Lower Silesia กับภาคธุรกิจของไทย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับการฟังบรรยายสรุปจากตัวแทนภาคเอกชนชั้นนำ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท Microfood ซึ่งเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ให้ยังคงคุณค่าทางโภชนาและรสชาติที่ดีและบริษัท Laparo ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือและระบบการฝึกอบรมการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องซึ่งใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยการแพทย์และศูนย์ฝึกอบรมแพทย์กว่า 90 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานกับหน่วยงานและภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสภาหอการค้าฯ และบริษัทของโปแลนด์ทั้งสองแห่งที่สนใจร่วมมือทางธุรกิจกับไทยให้เป็นรูปธรรมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ