ข้อมูลสำหรับคนไทย

คู่มือ/ข้อมูลสำหรับนักศึกษาไทยในโปแลนด์

24 พ.ย. 2564

หมายเลข Hotline ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

16 พ.ย. 2564

รายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

15 ก.ย. 2562