สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย

สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย

16 ม.ค. 2562

297 view