ไทยประกาศความมุ่งมั่นการขจัดปัญหาการทำประมง IUU ในเวทีคณะกรรมาธิการประมงของ FAO

ไทยประกาศความมุ่งมั่นการขจัดปัญหาการทำประมง IUU ในเวทีคณะกรรมาธิการประมงของ FAO

28 ส.ค. 2561

397 view