คณะกรรมการการประมงของสภายุโรปชื่นชมความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมง IUU ของไทย

คณะกรรมการการประมงของสภายุโรปชื่นชมความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาประมง IUU ของไทย

7 ส.ค. 2561

386 view