เอกอัครราชทูตเดินทางเยือนเมืองกดังสก์เพื่อพบหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจและเข้าร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจรครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

เอกอัครราชทูตเดินทางเยือนเมืองกดังสก์เพื่อพบหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจและเข้าร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจรครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

20 ส.ค. 2563

161 view

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เดินทางเยือนเมืองกดังสก์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของโปแลนด์ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ (๑) การพบหารือกับสมาคม Pomeranian Regional Chamber of Commerce และผู้แทนภาคเอกชน: เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนาย Slawomir Halbryt ประธานสมาคม Pomeranian Regional Chamber of Commerce เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนของไทยและหารือถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างไทยและโปแลนด์ นอกจากนี้ ยังได้พบกับผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ Dr. Dawid Nidzworski ผู้บริหารบริษัท Geneme ซึ่งประสงค์จะดำเนินธุรกิจและสร้างความหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการของไทยและเข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิตชุดตรวจสอบ COVID-19 ของทางบริษัทฯ (๒) การเยี่ยมชมโรงงานของ Thai Union Poland ที่เมือง Gniewino: เอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุป โดยนาย Piotr Sadowski ผู้จัดการโรงงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Thai Union Poland ซึ่งผลิตสินค้าปลากระป๋องภายใต้ แบรนด์ King Oscar เพื่อจัดจำหน่ายในกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ Thai Union Poland ถือเป็นตัวอย่างการลงทุนที่มีคุณภาพและรับผิดชอบของบริษัทของไทย (บริษัท Thai Union) ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานกว่า 600 ตำแหน่งในพื้นที่แล้วยังให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนและการเคารพต่อสิ่งแวดล้อม (๓) การเยี่ยมชมท่าเรือ Port of Gdansk: เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Kamil Tarczewski รองประธานบอร์ดบริหารท่าเรือ Port of Gdansk โดยได้รับทราบถึงศักยภาพของท่าเรือ Port of Gdansk ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์และในปีนี้ได้ถูกจัดให้เป็น ๑ ใน ๒๐ ท่าเรือที่สำคัญที่สุดในยุโรป และได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง Port of Gdansk และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยตลอดจนโอกาสสำหรับภาคธุรกิจของไทยในการใช้ประโยชน์จาก Port of Gdansk และ (๔) การพบหารือกับ IAA Amber Expert: เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนาย Michal Kosior ผู้ก่อตั้ง IAA Amber Expert เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการขยายโอกาสของธุรกิจเครื่องประดับไทยในโปแลนด์ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องประดับในโปแลนด์และการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอัมพันอันจะนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและโปแลนด์ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งมีคนไทยในกดังสก์และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารับบริการด้านกงสุล และได้พบปะกับผู้แทนผู้ประกอบการและแรงงานไทยที่ทำงานในร้านอาหารและร้านสปา/นวดไทยในกดังสก์ด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ