เอกอัครราชทูตเดินทางเยือนเมืองคราคูฟเพื่อพบหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจ สถาบันวิทยาศาสตร์และเข้าร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เอกอัครราชทูตเดินทางเยือนเมืองคราคูฟเพื่อพบหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจ สถาบันวิทยาศาสตร์และเข้าร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

29 ก.ค. 2563

71 view

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เดินทางเยือนเมืองคราคูฟซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของโปแลนด์ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญของโปแลนด์ โดยในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอได้พบหารือกับ ผู้แทนระดับสูงของภาคเอกชนและภาควิชาการในพื้นที่ ได้แก่ (๑) นาย Kazimierz Murzyn ผู้อำนวยการ Life Science Cluster และนาย Lukasz Kutrzeba ผู้อำนวยการ Jagiellonian Center of Innovation โดยได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ (๒) นาย Sebastian Chwedeczko ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมคราคูฟ โดยได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและโปแลนด์ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ และ (๓) นาย Andrzej Zdebski ประธานกรรมการบริษัท Krakchemia ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายพลาสติกดิบที่ใหญ่ที่สุดโปแลนด์เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งมีคนไทยในคราคูฟและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารับบริการด้านกงสุล และได้พบปะกับผู้แทนผู้ประกอบการและแรงงานไทยที่ทำงานในร้านอาหารและร้านสปา/นวดไทยในคราคูฟด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ