สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ถึงคนไทยในโปแลนด์และยูเครน

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ถึงคนไทยในโปแลนด์และยูเครน

31 มี.ค. 2563

293 view

สวัสดีครับพี่น้องคนไทยในโปแลนด์และยูเครนทุกท่าน

ผมเชื่อว่าในช่วงเวลานี้ คงไม่มีประเด็นใดได้รับความสนใจและมีผลกระทบต่อเราได้เท่าเรื่องการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งพี่น้องคนไทยทั้งในโปแลนด์กว่า 800 คน หรือที่ยูเครนกว่า 100 คน ต่างก็ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การเรียน ไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวัน แม้กระทั่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เองก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานและเวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุลในช่วงวิกฤตนี้

ขณะนี้ ทั้งโปแลนด์และยูเครนได้ออกมาตรการที่มีประสิทธิภาพต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการปิดสถานที่ต่าง ๆ การห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม การให้รักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) เป็นต้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องคนไทยอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เรา ครอบครัว และชุมชนชาวไทยของเรามีสุขภาพที่ดี รับทราบมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามและสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งให้คำแนะนำและช่วยเหลือพี่น้องคนไทยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ นักศึกษาที่จำเป็นต้องย้ายหอพัก ลูกจ้างหลายท่านที่ต้องหยุดงานชั่วคราว หรือคนไทยบางท่านที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับ ดังนั้น หากพี่น้องคนไทยมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตลอดเวลา และผมเชื่อมั่นว่า ชุมชนชาวไทยในโปแลนด์และยูเครนมีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะอดทน ต่อสู้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเดินหน้าไปด้วยกันทั้งในยามวิกฤตและยามปกติ

สุดท้ายนี้ ผมและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคนขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ขอให้มีสุขภาพดีและมีกำลังใจที่เข้มแข็ง พวกเราพร้อมช่วยเหลือและดูแลคนไทยในโปแลนด์และยูเครนทุกคน โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จากเว็บไซต์ www.thaiembassy.org/warsaw และติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Warsaw ทางโทรศัพท์ปกติ หมายเลข (+48) 22 849 2655, (+48) 22 849 1406 หรือโทรศัพท์ฉุกเฉิน หมายเลข (+48) 696 642 348

แม้หนทางแห่งวิกฤตนี้อาจจะยังอีกยาวไกล แต่เราจะก้าวผ่านมันด้วยกันครับ

เชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ