เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงวอร์ซอ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงวอร์ซอ

12 ก.พ. 2563

137 view

ในห้วงระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ฯพณฯ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงวอร์ซอ ทั้ง 4 ประเทศในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้แก่ ฯพณฯ นาง Siti Nugraha Mauludiah เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ฯพณฯ นาง Leah Basinang-Ruiz เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ฯพณฯ นาย Vu Dang Dung เอกอัครราชทูตเวียดนาม และ ฯพณฯ นาง Chitra Devi Ramiah เอกอัครราชทูตมาเลเซีย โดยในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตทั้ง 4 ท่านได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอเข้ารับตำแหน่งและได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพลวัตรและพัฒนาการของประเทศโปแลนด์ในมิติต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอยืนยันที่จะผนึกกำลังและทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างบทบาทและความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในโปแลนด์ในทุกระดับให้มากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ