รัฐบาลไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฏหมาย ขาดการราชงาน และไร้การควมคุม

รัฐบาลไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฏหมาย ขาดการราชงาน และไร้การควมคุม

9 ก.ค. 2562

162 view