สัญญาณการค้ามนุษย์

สัญญาณการค้ามนุษย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มิ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,631 view

วีดิทัศน์ Animation นำเสนอ "สัญญาณการค้ามนุษย์" และช่องทางการแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เข้าใจและระดมความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาจากสาธารณะชนในวงกว้าง

แจ้งเบาะแสที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (พม.) โทร 1300
หรือ พบชาวไทยถูกค้ามนุษย์ในต่างประเทศ แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ