พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,356 view

ตอนที่ 1

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” ตอนที่ 1 ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรต้องเรียนรู้ ติดตาม "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน" ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ตอนที่ 2

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” ตอนที่ 2 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีต พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ควรค่าแก่การศึกษาสำหรับปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ จากประวัติศาสตร์พบว่าการสืบราชสมบัติของกษัตริย์แต่ละรัชกาลอาจมีลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกัน ติดตามพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีตกาล ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ตอนที่ 3

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” ตอนที่ 3 ขั้นตอนสำคัญ ใน “วันบรมราชาภิเษก” สำนักพระราชวังกำหนดวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็น “วันบรมราชาภิเษก” ซึ่งตามโบราณราชประเพณีกำหนดให้วันนี้จะต้องมีการประกอบพิธีกรรมสำคัญตามพระฤกษ์ 3 อย่าง คือ สรงน้ำมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ติดตามเรื่องนี้ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ตอนที่ 4

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” ตอนที่ 4 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโบราณราชประเพณีกำหนดไว้ว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาจากหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นสถานที่สำคัญ ทั้งจากประเทศอินเดีย และจากทั่วทุกสารทิศในประเทศไทย ติดตามเรื่องนี้ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ตอนที่ 5

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน” ตอนที่ 5 สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้นที่ “หมู่พระมหามณเฑียร” ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่ง 3 หลัง คือ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ความสำคัญของพระที่นั่งทั้งสามเป็นอย่างไร ติดตามเรื่องนี้ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก