มอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทย “Chai Thai" ในเมือง Wrocław

มอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทย “Chai Thai" ในเมือง Wrocław

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 337 view
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมด้วยนางเมทินี ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ ได้มอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทย “Chai Thai" ในเมือง Wrocław ซึ่งได้สมัครขอรับตราสัญลักษณ์ฯ และผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้ ร้านดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างชาวไทยกับชาวโปลิช โดยมีทีมเชฟชาวไทย
อนึ่ง Thai SELECT เป็นเครื่องหมายที่รัฐบาลไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบให้แก่ร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย
ในวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมร้านอาหาร “ZAAB" สาขาเมือง Wrocław ด้วย ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชาวไทยเป็นเจ้าของ และประกอบอาหารโดยเชฟชาวไทย โดยกิจการร้าน ZAAB ประสบความสำเร็จอย่างดีในเมือง Kołobrzeg และเป็นร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เมื่อปี 2566 และได้ขยายสาขามายังเมือง Wrocław
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือขอบคุณแก่ร้าน ZAAB ที่ได้สนับสนุนเครื่องดื่ม (เบียร์ “ZAAB”) ในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ Royal Castle กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ