เมื่อ 8 ก.ย. 2465 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตฯ ร่วมเปิดงานสัมมนา “Poland - ASEAN: an ambitious partnership in a changing world”

เมื่อ 8 ก.ย. 2465 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตฯ ร่วมเปิดงานสัมมนา “Poland - ASEAN: an ambitious partnership in a changing world”

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2565

| 302 view

เมื่อ 8 ก.ย. 2465 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตฯ ร่วมเปิดงานสัมมนา “Poland - ASEAN: an ambitious partnership in a changing world” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมือระหว่างรัฐสภาโปแลนด์ สถาบัน Polish Institute of International Affairs มหาวิทยาลัยวอร์ซอ และ ASEAN Working Group in Warsaw (ACW) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โอกาสการฉลองการจัดตั้งอาเซียนครบ 50 ปี และความสัมพันธ์อาเซียน - อียู 45 ปี เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจและการศึกษา

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ