เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูต ได้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูต ได้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 74 view

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูต ได้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงวอร์ซอภายใต้กรอบคณะกรรมการ ASEAN Committee in Warsaw (ACW) ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาอาเซียนครบรอบ 55 ปีในปีนี้และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในกลุ่มภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และภาควิชาการของโปแลนด์ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ ACW ได้รับเกียรติจากนาย Paweł Jabłoński รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ซึ่งเข้าร่วมงานและได้กล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และอาเซียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ