เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบนาย Sebastian Chwedeczko ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งคราคูฟ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบนาย Sebastian Chwedeczko ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งคราคูฟ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย

29 พ.ย. 2564

88 view

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าพบนาย Sebastian Chwedeczko ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งคราคูฟ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ได้แก่ นายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ น.ส. ศัลยา อักษรมัต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และ น.ส. วัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงปราก ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว อาทิ การจัดกิจกรรม webinar การจัดกิจกรรม business matching ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ เช่น เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงพลังงานทดแทนด้วย ทั้งนี้ นาย Chwedeczko แสดงความยินดีและเห็นว่า การที่ประเทศไทยจะมีกงสุลกิตติมศักดิ์ที่เมืองคราคูฟจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ