เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือนาย Lukasz Kmita ผู้ว่าการ Malopolska พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือนาย Lukasz Kmita ผู้ว่าการ Malopolska พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย

29 พ.ย. 2564

55 view

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือนาย Lukasz Kmita ผู้ว่าการ Malopolska พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ได้แก่ นายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ น.ส. ศัลยา อักษรมัต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และ น.ส. วัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงปราก ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและโปแลนด์ในพื้นที่ Malopolska ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโปแลนด์โดยเฉพาะในมิติการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ผู้ว่าการ Malopolska แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนแผนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศที่เกี่ยวข้องในปี 2565 ซึ่งจะเป็นปีฉลองความสัมพันธ์การทูตไทย – โปแลนด์ 50 ปีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ