เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันรางวัลที่ 1 และ 2 ในโครงการ Experience Thailand

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันรางวัลที่ 1 และ 2 ในโครงการ Experience Thailand

29 ต.ค. 2564

56 view
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันรางวัลที่ 1 และ 2 ในโครงการ Experience Thailand โดยมีนางสาววัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปราก (ผ่านระบบออนไลน์) นายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ และนาย Krzysztof Steiman ผู้แทนสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ ร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับนางสาว Aleksandra Dąbkowska และนางสาว Iga Iwanek ผู้ชนะรางวัลที่ 1 และที่ 2 ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงวอร์ซอ-ภูเก็ต และกรุงวอร์ซอ-กรุงเทพฯ พร้อมที่พัก ตามลำดับ พร้อมทั้งขอบคุณพันธมิตรของโครงการที่ได้ให้การสนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างดียิ่งมาโดยตลอด
ทั้งนี้ โครงการ Experience Thailand เป็นโครงการที่ส่งเสริมความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ความนิยมไทยด้วยแนวคิด T.H.A.I (Taste – Health – Attractions - Identity) ผ่านช่องทางดิจิตัล โดยเป็นความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฯ กับพันธมิตรของโครงการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทีมประเทศไทยและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไทยในโปแลนด์กว่า 30 บริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของการแข่งขันซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวโปแลนด์ได้เขียนข้อความแสดงความประทับใจต่อประเทศไทย ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมการทั่วทั้งประเทศมากกว่า 500 คนจากทั่วประเทศโปแลนด์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ