เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เยี่ยมชม Bialystok Science & Technology Park

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เยี่ยมชม Bialystok Science & Technology Park

17 พ.ย. 2564

42 view
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เยี่ยมชม Bialystok Science & Technology Park ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปโดยนาย Pawel Kramarz รองผู้อำนวยการ และศึกษาดูงานบริษัท BIOSKANER ซึ่งให้บริการการแสกน PET-MRI และ molecular imaging ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ และ บริษัท Lukasiewicz (ภายใต้สถาบัน Instytut Technik Innowacyjnych EMAG) ซึ่งให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะจำหน่ายในตลาดของสหภาพยุโรป
ทั้งนี้ Bialystok Science & Technology Park ถือเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ Poladski ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้ามาประกอบการในพื้นที่ประมาณ 120 บริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทต่างชาติ เช่น Samsung นอกจากนี้ ยังมี innovation incubator ซึ่งมุ่งเน้นผู้ประกอบการ startups ในสาขา IT โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ