เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีปิดงานการแข่งขัน Polish Muaythai IFMA Championships 2021

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีปิดงานการแข่งขัน Polish Muaythai IFMA Championships 2021

17 พ.ย. 2564

24 view

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีปิดงานการแข่งขัน Polish Muaythai IFMA Championships 2021 และมหกรรม Muaythai against Drugs ซึ่งจัดโดย Polish Muaythai Federation และสมาคมมวยไทยประจำเมือง Białystok ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนถ้วยและเหรียญรางวัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาพันธ์มวยไทยในโปแลนด์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความนิยมกีฬามวยไทยในโปแลนด์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่การเป็นกีฬาสากล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ