เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตฯ เข้าร่วมการหารือกับกลุ่มมิตรภาพ โปแลนด์ - ไทย ประจำรัฐสภาโปแลนด์

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตฯ เข้าร่วมการหารือกับกลุ่มมิตรภาพ โปแลนด์ - ไทย ประจำรัฐสภาโปแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2565

| 18 view

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตฯ เข้าร่วมการหารือกับกลุ่มมิตรภาพ โปแลนด์ - ไทย ประจำรัฐสภาโปแลนด์ตามคำเชิญของนาย Waldemar Kraska รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโปแลนด์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มฯ โดยมี สว. Paweł Arndt และ สส. Tomasz Latos รองประธานกลุ่มฯ สว. Gabriela Morawska-Stanecka รองประธานวุฒิสภา และ สว. Małgorzata Kopiczko สมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ ได้มีการหารือถึงการใช้โอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือมิติต่าง ๆ รวมถึงเศรษฐกิจ การศึกษา และความสัมพันธ์ระดับประชาชน ทั้งนี้ กลุ่มมิตรภาพเน้นย้ำความพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับรัฐสภาไทยและกลุ่มมิตรภาพ ไทย - โปแลนด์ประจำรัฐสภาไทยเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ