เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตประจำยูเครนที่มีถิ่นพำนัก ณ กรุงวอร์ซอ ได้เยี่ยมชมชมรม Union Muaythai เมือง Lviv ประเทศยูเครน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตประจำยูเครนที่มีถิ่นพำนัก ณ กรุงวอร์ซอ ได้เยี่ยมชมชมรม Union Muaythai เมือง Lviv ประเทศยูเครน

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 348 view
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตประจำยูเครนที่มีถิ่นพำนัก ณ กรุงวอร์ซอ ได้เยี่ยมชมชมรม Union Muaythai เมือง Lviv ประเทศยูเครน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับนาย Viktor Lazurko ประธานและผู้ฝึกสอนประจำชมรมฯ และได้เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักมวยของชมรมฯ ด้วย
ชมรมฯ ตั้งขึ้นมาแล้วกว่า 16 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 100 คน ทั้งในระดับเด็กและผู้ใหญ่ที่สนใจเข้าฝึกทั้งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงเพื่อแข่งในระดับอาชีพ และได้ผลิตแชมป์มวยไทยระดับชาติรุ่นต่าง ๆ ของยูเครนมาแล้วจำนวนมาก ชมรมฯ เป็นยิมมวยไทยแห่งเดียวในเมือง Lviv ที่ขึ้นตรงกับ Ukraine Federation of Muaythai และ International Federation of Muaythai Association (IFMA) ทำให้มีสิทธิเข้าแข่งขันรายการทางการต่าง ๆ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของยูเครน ทั้งนี้ โดยที่เมือง Lviv อยู่ใกล้ชายแดนโปแลนด์ ทำให้ชมรมมีโอกาสจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ร่วมกับชมรมมวยไทยในภูมิภาคยุโรปที่อยู่ในเครือข่าย IFMA อีกด้วย และพร้อมที่จะสนับสนุน สอท. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬามวยไทยในยูเครนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ