เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 74 view

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ และวางพานพุ่มทองเงิน เพื่อถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจุดเทียนและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ