สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมือง Wrocław และที่เมือง Szczecin เมื่อวันที่ 28 และ 30 กรกฎาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมือง Wrocław และที่เมือง Szczecin เมื่อวันที่ 28 และ 30 กรกฎาคม 2564

1 ก.ย. 2564

23 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมือง Wrocław และที่เมือง Szczecin เมื่อวันที่ 28 และ 30 กรกฎาคมตามลำดับ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากกรุงวอร์ซอด้วยการให้บริการด้านกงสุลครบวงจร อาทิ บริการหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน นิติกรณ์ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกงสุล ฯลฯ แก่คนไทยที่อาศัยในสองเมืองดังกล่าวและเมืองใกล้เคียง
นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้นิมนต์พระสงฆ์ 3 รูปจากวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เพื่อจัดพิธีทำบุญ ถวายสังฆทาน และเลี้ยงพระเพล ที่เมือง Wrocław และเมือง Szczecin รวมทั้งที่กรุงวอร์ซอ (วันที่ 26 กรกฎาคม) โดยมีนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ชุมชนชาวไทยในทั้งสามเมืองและเมืองใกล้เคียงได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนไทยในโปแลนด์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสและคณะพระสงฆ์จากวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลินที่ให้ความอนุเคราะห์และเมตตา รวมทั้งขออนุโมทนาบุญแก่ชุมชนไทยที่เข้าร่วมและขอส่งบุญต่อไปยังพี่น้องชาวไทยในโปแลนด์ให้ได้รับแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ