สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 247 view
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ Royal Castle กรุงวอร์ซอ โดยมีนายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตรักษาการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (Ambassador-Designate) และสำนักงานทีมประเทศไทยกรุงวอร์ซอ โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรภาครัฐบาล ภาคเอกชนและภาควิชาการของโปแลนด์ ตลอดจนนักธุรกิจ นักลงทุนไทยและชุมชนไทยในโปแลนด์ รวมกว่า 250 คน เข้าร่วม
ในการจัดงานครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโปแลนด์ ด้วยการเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปรษณีย์ไทย และไปรษณีย์โปแลนด์ โดยนาย Krzysztof Górski อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและตราไปรษณียากร (Office of International Cooperation and Philately) ไปรษณีย์โปแลนด์ ได้กล่าวบรรยายเกี่ยวกับภูมิหลังและการดำเนินความร่วมมือไทย-โปแลนด์ในการร่วมกันจัดทำแสตมป์ที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองการครบรอบฯ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ