สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ (สคต.) สำนักงาน Polish Investment and Trade Agency (PAIH) และหอการค้าและอุตสาหกรรมโปแลนด์ - เอเชีย Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja (IZBA) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ Thailand – Poland: New Gateway for Trade Opportunities

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ (สคต.) สำนักงาน Polish Investment and Trade Agency (PAIH) และหอการค้าและอุตสาหกรรมโปแลนด์ - เอเชีย Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja (IZBA) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ Thailand – Poland: New Gateway for Trade Opportunities

14 พ.ค. 2564

55 view
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ (สคต.) สำนักงาน Polish Investment and Trade Agency (PAIH) และหอการค้าและอุตสาหกรรมโปแลนด์ - เอเชีย Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja (IZBA) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาผ่านระบบ zoom ในหัวข้อ Thailand – Poland: New Gateway for Trade Opportunities
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและชี้ถึงโอกาสและแนวโน้มความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยและโปแลนด์ โดยนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เน้นย้ำว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่จะตามมาตลอดทั้งปีซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (business matching) ระหว่างภาคธุรกิจในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ
วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอโอกาสทางการค้าของตลาดไทยและโปแลนด์ และศักยภาพของการเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกัน รวมถึงผู้แทนจากบริษัท De Care ผู้นำเข้าสินค้าอาหารจากไทยรายใหญ่ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าจากไทย และการร่วมมือกับคู่ค้าของไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน จากภาคธุรกิจของทั้งฝ่ายไทยและโปแลนด์ โดยภาคธุรกิจบางส่วนได้เริ่มแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจแล้ว สำหรับภาคธุรกิจที่สนใจสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นมาที่อีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูต contact@thaiemb.pl

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ