สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ นำโดยนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ได้จัดพิธีวางพวงมาลา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ นำโดยนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ได้จัดพิธีวางพวงมาลา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

29 ต.ค. 2564

74 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ นำโดยนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ได้จัดพิธีวางพวงมาลา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ